Športna društva
Športna Zveza Braslovče
Naslov: Braslovče 22, 3314 Braslovče
Presednik: Taja STEBLOVNIK
Športno društvo Trnava
Naslov: Trnava 5c, 3303 Gomilsko
Presednik: Grega ŠTUSEJ
ŠD Braslovče
Naslov: Rakovlje 14, 3314 Braslovče
Presednik: Ignac KRIVEC
Spletna stran: http://www.okbraslovce.si/
Športno društvo Gomilsko
Naslov: Gomilsko 19, 3303 Gomilsko
Predsednik Davor Jelen
Tel.št.:051 603 471
Strelska družina Braslovče
Naslov: Rakovlje 14, 3314 Braslovče
Tel: (031) 401 475
Presednik: Franc KRALJ
Športno društvo Savinja Letuš
Naslov: Letuš, 3327 Šmartno ob Paki
Presednik: Tadej VLAŠIČ
Taekwon-Do klub Sun Braslovče
Naslov: Šmatevž 12b, p. Gomilsko
Presednik: Karmen Dvorjak
E-pošta: tkd-sun@gmail.com
Spletna stran: http://www.tkd-sun.com/
Konjeniško društvo Mustang
Naslov: Gomilsko 30, 3303 Gomilsko
Presednik: Milan KOŠENINA
Ženski odbojkarski klub Braslovče
Naslov: Parižlje 12c, 3314 Braslovče
Presednik: Marjan KUMER
Spletna stran: www.zok-braslovce.si
Šahovski klub Braslovče
Naslov: Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel: 040 648 069
Presednica: Ivana Flander
E-pošta: sahovski.klub@braslovce.si
Spletna stran: http://sah-braslovce.weebly.com/
Planinsko društvo »Dobrovlje« Braslovče
Naslov: Braslovče 22, 3314 Braslovče
Presednik: Franci Kumer
Telefon: 041 771 134
Spletna stran: http://www.braslovce-planinci.si/
Integracijsko športno društvo MAXI
Naslov: Rakovlje 14, 3314 Braslovče
Predsednik: Simon Božič
Telefon: 051 393 318
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00