PGD Grajska vas
OSNOVNI PODATKI
Naslov: Grajska vas 15, 3303 Gomilsko
E-pošta: pgdgrajskavas@gmail.com
Predsednik PGD: Iztok DERČA , (041) 374 060, iztokdallmayr@gmail.com
Poveljnik PGD: Aljoša RAMŠAK, NGČ , (040) 981 450, aljosa.ramsak@gmail.com
Namestnik poveljnika PGD: Tomo Jernejc, GČ, (041) 793 711, tomo.jernejc1@siol.net
Vozilo PGD Grajska vas
  • Citroen Jumper 2,3 TDI , letnik 2009

PGD Grajska vas je bilo ustanovljeno leta 1904. Ob svoji 110 letnici je društvo popolnoma obnovilo leta 1935 zgrajeni gasilski dom.

Požarni okoliš, ki je velik 3,50 km2, zajema strnjeno naselje Grajska vas, dva oddaljena zaselka Selo in Pruh ter hribovit teren, ki je poraščen z gozdovi. Področje pa je ogroženo zaradi gozdnih požarov. Hidrantno omrežje ni v celoti vzpostavljeno in bi ga bilo potrebno dograditi v tistih delih, kjer to omogoča vodovodno omrežje. Od gasilske tehnike ima društvo na razpolago novo gasilsko vozilo GV-1 CITROEN Jumper letnik 2009, ter novo avtoprikolico za prevoz motorne brizgalne – Ziegler (800 l) in ostalo gasilsko opremo za potrebe intervencij.

Društvo se redno udeležuje vseh aktivnosti, ki jih organizira Občinsko poveljstvo Braslovče in ostala društva v okviru poveljstva. Prav tako se, glede na razpoložljivo članstvo v posameznih kategorijah, udeležuje tudi gasilskih tekmovanj, ki jih organizira Gasilska zveza Žalec.

Gasilski dom Grajska vas
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00