PGD Trnava
OSNOVNI PODATKI
Naslov: Trnava 9, 3303 Gomilsko
E-pošta: pgd.trnava@siol.com
Predsednik PGD: Simon BRDNIK, (041) 783 952, simon.brdnik@gmail.com
Poveljnik PGD: Nejc DERČA, NGČ, (031) 682 341 , derca.nejc@gmail.com
Namestnik poveljnika PGD: Matej STEPIŠNIK,NGČ,(031) 369 783 , matej.stepisnik@gmail.com
Vozilo PGD Trnava
  • GV1 VW transporter Diesel 2,5 TDI , letnik 2005


Gasilski dom Trnava

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00