Investicije LAS Spodnje Savinjske doline

PROJEKTI LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE (LAS SSD)

V letu 2010 je Občina Braslovče na osnovi potrjenega letnega načrta in letnega finančnega načrta za izvedbo projektov LAS Spodnje Savinjske doline, ob sofinanciranju Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v okviru programa LEADER izvedla tri projekte:

  • UREDITEV PEŠPOTI OKOLI BRASLOVŠKEGA JEZERA
  • UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA GOMILSKO
  • IZGRADNJA PLOČNIKA BRASLOVČE - POKOPALIŠČE

Z izvedbo teh treh projektov je Občina Braslovče realizirala tri pomembne cilje:

  • ureditev obstoječe pešpoti okoli Braslovškega jezera,
  • zagotovitev osnovnih pogojev za varno igro in aktivno preživljanje prostega časa otrok na Gomilskem,
  • zagotovljena prometna varnost in izboljšana prometna povezava zaselka pri pokopališču s trgom Braslovče.

V letu 2011 Občina Braslovče nadaljuje s projekti letnega izvedbenega načrta Lokalne akcijske skupine Spodnje savinjske doline. V letošnjem letu bosta izvedena dva projekta in sicer:

  • BRASLOVŠKO PODEŽELJE in
  • UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA PARIŽLJE.

Cilj projekta "Braslovško podeželje" je pripraviti pregled turistične ponudbe in na ta način povečati prepoznavnost občine Braslovče v širšem slovenskem prostoru. V okviru projekta bo izdelan nov promocijski material in na treh znamenitostih (trg Braslovče, grad Žovnek, Grajska vas) vzpostavljen mobilni turistični vodnik.

Cilj projekta "ureditev igrišča Parižlje" je izboljšanje pogojev za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v naselju Parižlje s postavitvijo novih igral.

V letu 2012 je v okviru letnega načrta za izvedbo projektor LAS Spodnje Savinjske doline Občina Braslovče izvedla projekt PRIREDITVENI PROSTOR LETUŠ. Cilj projekta je obnova opuščenega kozolca ter ureditev njegove okolice z namenom pridobitve prostora za izvajanje prireditev, družabnih srečanj in ostalih dogodkov v Letušu.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00