GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU VZDRŽEVANJA OBČINSKIH KATEGORIZIRANIH CEST


Javno službo vzdrževanje javnih cest Občina Braslovče izvaja neposredno preko režijskega obrata, ki je bil za ta namen ustanovljen kot posebna organizacijska oblika organa lokalne skupnosti. Režijski obrat opravlja preprosta vzdrževalna dela za zagotavljanje varnosti in prevoznosti kategoriziranih občinskih cest, vzdrževanje lokalnih mostov in izvaja nadzor nad stanjem javnih cest.

    Naslov:
    Režijski obrat Občine Braslovče
    Braslovče 22
    3314 Braslovče
    Vodja režijskega obrata: Branko Cimperman

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00