IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UREJANJA IN VZDRŽEVANJA POKOPALIŠČ


Javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč Občina Braslovče izvaja neposredno preko režijskega obrata, ki je bil za ta namen ustanovljen kot posebna organizacijska oblika organa lokalne skupnosti. Režijski obrat ureja najemniška razmerja za grobne prostore, evidence pokojnikov in kataster za pokopališča Braslovče, Gomilsko in Šentrupert.

  Izvajalec:
  Režijski obrat Občine Braslovče
  Braslovče 22
  3314 Braslovče
  Vodja režijskega obrata: Branko Cimperman

  Telefon: 051 325 888
  E-mail: branko.cimperman@braslovce.si
  Skrbniki pokopališč:
  • Pokopališče Braslovče: Franc Debelak, telefon: 041 486 358
  • Pokopališče Gomilsko: Vincenc Topovšek, telefon: 041 608 427
  • Pokopališče Šentrupert: Ratko Veler, telefon: 040 741 971
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00