GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM


Gospodarska javna služba na področju varstva pred požarom na območju občine Braslovče je organizirana preko naslednjih gasilskih društev:
  PGD Braslovče
  PGD Parižlje – Topovlje
  PGD Letuš
  PGD Trnava
  PGD Grajska vas
  PGD Gomilsko
  PGD Dobrovlje
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00