GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA


Gospodarske javne službe na področju varstva okolja sodijo med pomembnejše funkcije občine. Dejavnosti obvezne lokalne gospodarske službe so:

 • Oskrba s pitno vodo
 • Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
 • Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
 • Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Braslovče in Spodnje Savinjske doline je Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

  Naslov:
  Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
  Ulica Nade Cilenšek 5
  3310 Žalec


Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Braslovče in 12 občin Savinjske regije je podjetje Simbio d.o.o.

  Naslov:
  Simbio d.o.o., družba za ravnanje z odpadki
  Teharska 49
  3000 Celje

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00