GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI


Z javno gospodarsko službo na področju zaščite živali Občina Braslovče zagotavlja pomoč, oskrbe in namestitev zapuščenih živali.

    Izvajalec:
    Zavetišče za zapuščene živali Zonzani
    Tatjana Lenko s.p
    Jarmovec 5
    33222 Dramlje


Uradne ure:
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 12. ure

Navodilo občanom:

Ob morebitni najdbi zapuščene ali poškodovane živali mora najditelj o tem obvestiti Občino Braslovče na tel. 03 703 84 12 in sporočiti svoje podatke, da lahko o najdbi obvestimo zavetišče. V kolikor bi se žival našla izven delovnega časa občine, se v nujnih primerih poškodb in v primeru, da je žival nevarna za okolico, obrnite direktno na Zavetišče Zonzani.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00