IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU ZIMSKE SLUŽBE


Javno zimsko službo Občina Braslovče izvaja neposredno preko režijskega obrata, ki je bil za ta namen ustanovljen kot posebna organizacijska oblika organa lokalne skupnosti. Zimsko službo na območju občine Braslovče izvaja 12 pogodbenih izvajalcev.

    Izvajalec:
    Režijski obrat Občine Braslovče
    Braslovče 22
    3314 Braslovče
    Vodja režijskega obrata: Branko Cimperman

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00