Občinski svet 2014 - 2018
Občinski svet Občine Braslovče je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Braslovče. Občinski svet sestavlja 15 članov, njihov mandat traja štiri leta. Organizacijo in način dela občinskega sveta ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic sveta ureja Poslovnik Občinskega sveta Občine Braslovče (Ur.l. RS št. 105/12).

Stojijo od leve proti desni: Aleksander Jelen, Andrej Hribernik, Danijel Cokan, Branko Ribizel, Uroš Zupanc, Franc Skok, Josip Ivanovič, Iztok Derča, Janez Štusej, Jure Vasle, Slavko Šketa, Bogdan Trop
Sedijo od leve proti desni: Nika Punčoh, Danica Tajnšek, župan Branimir Strojanšek, Jasmina Roter Jager

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00