Odbori in komisije 2014 - 2018
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Danica Tajnšek – predsednica
2. Franc Skok – podpredsednik
3. Andrej Hribernik
4. Branko Ribizel
5. Jure Vasle
6. Iztok Derča
7. Josip Ivanovič
ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN OBČINSKO PREMOŽENJE
1. Andrej Hribernik
2. Bogomir Andoljšek
3. Uroš Zupanc
4. Bogdan Trop
5. Josip Ivanovič
6. Anton Repnik
7. Danilo Arčan
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
1. Danijel Cokan
2. Anže Tašker
3. Slavko Šketa
4. Rudi Sedovšek
5. Boštjan Čulk
6. Franc Skok
7. Jure Vasle
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
1. Jasmina Roter Jager
2. Božena Kosu
3. Taja Steblovnik
4. Nika Punčoh
5. Sonja Jezernik
6. Josip Ivanovič
7. Branko Ribizel
KOMISIJA ZA CELOSTNO PODOBO OBČINE
1. Jasmina Roter Jager
2. Bošjan Kragl
3. Peter Šmon
4. Branko Ribizel
5. Denis Anclin
6. Iztok Derča
7. Janez Štusej
ODBOR ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
1. Aleksander Jelen
2. Peter Šmon
3. Franc Skok
4. Iztok Derča
5. Boštjan Brišnik
6. Štefan Obal
7. Andrej Hribernik
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
1. Danijel Cokan
2. Marjana Dobnik
3. Uroš Zupanc
4. Slavko Šketa
5. Vinko Drča
6. Janez Štusej
7. Peter Plaskan
KOMISIJA ZA NORMATIVNE AKTE
1. Jasmina Roter Jager
2. Franc Skok
3. Marko Balant
4. Urška Plavčak
5. Aleksander Jelen
6. Bogdan Trop
7. Petra Basle
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
1. Jure Vasle
2. Jasmin Padžić
3. Iztok Derča
NADZORNI ODBOR
1. Helena Gajšek
2. Zora Groznik
3. Marija Strožer
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00