Občinski svet 2014 - 2018
Svetnik Leto roj. Kontakt Stranka

Danica TAJNŠEK
Podvrh 22,
3314 Braslovče
30.03.1953 031 439 633
itajnsek@siol.net
SD

Andrej HRIBERNIK
Braslovce 59,
3314 Braslovče
30.11.1966 031 553 739
andrej.hribernik@mail.generali.si
SD

Aleksander JELEN
Grajska vas 15G,
3303 Gomilsko
20.07.1976 041 719 586
sanniza20@gmail.com
SD

Danijel COKAN
Parižlje 63 A,
3314 Braslovče
27.02.1959 031 352 999
dani.cokan@telemach.net
SD

Jasmina ROTER JAGER
Letuš 7 B,
3314 Braslovče
16.10.1981 040 714 099
jasmina.roter@gmail.com
SD

Nika PUNČOH
Dobrovlje 2,
3314 Braslovče
09.12.1987 031 650 053
nikapuncoh@gmail.com
SDS

Uroš ZUPANC
Male Braslovče 16,
3314 Braslovče
14.11.1969 031 396 635
zupanc.uros69@gmail.com
SDS

Franc SKOK
Gomilsko 20 A,
3303 Gomilsko
25.04.1956 041 676 661
skok.doma@gmail.com
SDS

Bogdan TROP
Letuš 56 C,
3327 Šmartno ob Paki
22.06.1967 041 828 807
bogdan.trop@gmail.com
SMC

Iztok DERČA
Grajska vas 32,
3303 Gomilsko
14.12.1970 041 374 060
iztokdallmayr@gmail.com
Samostojni svetnik

Slavko ŠKETA
Kamenče 12 C,
3314 Braslovče
11.10.1950 070 450 162
slavko.sketa@gmail.com
SMC

Josip IVANOVIČ
Letuš 81 D,
3327 Šmartno ob Paki
05.10.1966 041 776 033
joze.ivanovic@gmail.com
DESUS

Branko RIBIZEL
Braslovče 91,
3314 Braslovče
14.08.1962 031 616 570
(03)570 91 74
branko.ribizel@gmail.com
DESUS

Janez ŠTUSEJ
Šentrupert 15,
3303 Gomilsko
21.09.1962 041 599 959
jani.stusej@nivoeko.si
NL

Jure VASLE
Zakl 2,
3303 Gomilsko
21.03.1981 040 639 462
jurevasle@gmail.com
NSi

SD – Socialni demokrati
SDS – Slovenska demokratska stranka
SMS – Stranka Mira Cerarja
SLS – Slovenska ljudska stranka
DESUS – Demokratska stranka upokojencev
N.Si – Nova Slovenija
NL – Neodvisna lista

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00