Odprtje razstave v Braslovčah z naslovom »Tu smo doma«
Datum objave: 9.3.2017
Prosvetno društvo Braslovče tudi v letu 2017 nadaljuje s prakso posredovanja zanimivih zgodb, ki jih kraju predstavlja tako s pomočjo zunanjih partnerskih institucij kot tudi s pomočjo v samem kraju delujočih institucij, društev in posameznikov. 

Tako so v torek 7. marca v prostorih Občinske knjižnice Braslovče odprli razstavo »Tu smo doma«, ki prihaja iz Zgodovinskega arhiva Celje in katere avtor je dr. Aleksander Žižek, ki je na dan odprtja opravil tudi kratko vodeno predstavitev in med drugim poudaril:

» Zbirko geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje trenutno tvori več kakor 300 enot – zemljevidov, načrtov, skic in atlasov, med katerimi najdemo tako osnutke, prvotiske kakor tudi ponatise številnih geografskih kart znamenitih svetovnih kartografov in geografov. Zbirka je nastala ob arhivskem delu – urejanju različnih fondov, ki so pogosto vsebovali tudi kartografsko gradivo, ki ni bilo povezano s samim ustvarjalcem oziroma fondom. Da bi to gradivo kljub vsemu nekako ohranili, popisali in približali uporabniku, smo se odločili za formiranje pričujoče zbirke, ki vsebuje gradivo od 16. do 20. stoletja in poslej raste zlasti z nakupi in darili posameznikov. Zaradi svoje narave pa sodi med najprivlačnejše gradivo Zgodovinskega arhiva Celje.« 

Na odprtju razstave so bili med drugim tudi dr. Borut Batagelj, direktor Zgodovinskega arhiva Celje, župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek in Nina Zagoričnik, nova vodja JSKD OI Žalec. Razstava, ki si jo bodo lahko obiskovalci ogledali v odpiralnem času knjižnice, bo na ogled do 7. aprila.  

Na slikah nekaj foto utrinkov z otvoritve razstave                             T. T.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00