Podaljšan rok za oddajo vlog na prvi javni poziv za izbor operacij v ovkiru LAS SSD
Datum objave: 16.3.2017
Rok za oddajo vlog na 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada EKSRP je podaljšan do 19.5.2017.

Vse zainteresirane obveščamo vas, da je UO LAS SSD na korespondenčni seji, ki je potekala 25.4.2017 sprejel naslednji sklep:

Rok za oddajo vlog na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec za leto 2017/18 iz sklada EKSRP, se podaljša do 19.5.2017.

 

Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov: LAS Spodnje Savinjske doline, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec do 19.05.2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu Razvojna agencija Savinja, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec najkasneje do 19.05.2017 do 12.00 ure. Podaljša se tudi rok za vprašanja, ki je sedaj 16.5.2017.

 

Poleg podaljšanja roka, obveščamo prijavitelje, da je prijavni obrazec zaradi manjših sprememb popravljen in je na voljo na spletni strani LAS SSD.


Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00