Pospešeno gradijo kanalizacijo
Datum objave: 28.7.2017
V Občini Braslovčah v teh poletnih mesecih pospešeno gradijo kanalizacijo. Največ kanalizacijskih odcepov in priključkov so v zadnjem času zgradili v naselju Parižlje predvsem zaradi obveznega dokončanja do leta 2017 po Uredbi o čiščenju in odvajanju odpadnih voda za območja z več kot 2.000 populacijskih enot. Tako bodo letos naredili kar tri odcepe (ulice) in obenem obnovili tudi celotno infrastrukturo, (obnova dotrajanega vodovoda in asfaltiranje cestišča z urejanjem odvodnjavanja meteornih vod).
Dolžina posameznih priključkov je od 100 do 150 m za posamezni odcep, ki jih gradijo gradbena podjetja izbrana na javnem razpisu (Plima d.o.o. , Vilkograd d.o.o. , Augustin s.p., Turnšek s.p.). Planirana sredstva za dograditev kanalizacijskih priključkov za leto 2017  v višini 150 tisoč evrov,  bodo v celoti zagotovili iz proračuna občine.
Glede na zahtevo po dograditvi celotne kanalizacije na območjih z več kot 2.000 PE bodo tako do jeseni oziroma do spomladi 2018  v naselju Parižlje zgradili javno kanalizacijsko omrežje še za 30 gospodinjstev na treh odsekih.
Posamezne kanalizacijske priključke gradijo tudi v drugih naseljih Braslovče, Rakovlje, Trnava, ter tako zagotavljajo čim večjo možnost priključevanja na že pred nekaj leti dokončan primarni fekalni vod, ki vodi do centralne čistilne naprave v Kasaze.
Prav tako je v zaključni fazi IV. faza gradnje tlačnega – povezovalnega kanala od Kaplje vasi do Grajske vasi v skupni dolžini 1.600 m z dvema črpališčema. Po prevzemu zgrajenega kanala se bo lahko priključilo 30 gospodinjstev v naselju Grajska vas.
Za nadaljnjo gradnjo povezovalnega kanala od Grajske vasi do Gomilskega in Šmatevža, pa so trenutno v pridobivanju in pripravi projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja.
Skupaj se naj bi do aprila 2018 v občini Braslovče  na javno kanalizacijsko omrežje priključilo 108 gospodinjstev.

Na sliki: Pri gradnji kanalizacijskega omrežja v Parižljah.                                                            T. Tavčar

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00