Obvestilo o popisu škode zaradi suše 2017 - podaljšanje roka do 8.9.2017
Datum objave: 23.8.2017
Občanke in občane, ki so zaradi letošnje suše utrpeli škodo na tekoči kmetijski proizvodnji obveščamo, da je bil s strani Uprave za zaščito in reševanje izdan sklep o popisu škode.

Oškodovanci škodo prijavijo na priloženem obrazcu, v katerem morajo izpolniti vse podatke, ki se nanašanjo na kmetijsko gospodarstvo ter podatke o nastali škodi. Pri tem velja opozoriti, da morajo biti vpisani GERKI, površine in kulture skladni s podatki, ki so jih oškodovanci vpisali v vlogo za subvencijo. Prav tako opozarjamo, da mora biti vloga podpisana s strani oškodovanca.

Izpolnjene vloge oškodovanci oddajo na Občini Braslovče najkasneje do 8. septembra 2017, ker je Uprava za zaščito in reševanje podaljšala rok za oddajo vlog.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00