Otvoritev kanalizacije v Parižljah
Datum objave: 15.9.2017
V naselju Parižlje je Občina Braslovče zgradila kar nekaj novih sekundarnih kanalizacijskih vodov. Eden teh je tudi kanal FK1.6, ulica Ocvirk – Pižorn – Rovšnik.

Z investicijo je  omogočena priključitev na javno kanalizacijo štirinajstim gospodinjstvom. Hkrati z izgradnjo kanalizacije je bila izvedena tudi obnova javne vodovodne napeljave, urejena so bila stojna mesta za javno razsvetljavo, urejeno je bilo odvajanje meteornih voda s ponikalnicami in izvedena širitev in preplastitev cestišča.

Zadovoljstvo nad novo pridobitvijo so prebivalci ulice izkazali s organizacijo otvoritve. Otvoritveni trak sta slavnostno prerezala najstarejši in najmlajši prebivalec ulice.

Dela je opravljalo gradbeno podjetje Mihael Augustin s.p..
Župan Branimir Strojanšek je ob otvoritvi izjavil, da so izvedena dela v Parižljah primer dobre prakse v okviru projektov širitve javne infrastrukture, ki se v naši občini pospešeno izvajajo. Takšni dogodki so tudi odraz zadovoljstva krajanov, česar smo izjemno veseli.


Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00