Minister mag. Židan obiskal ribogojnico Špegelj
Datum objave: 3.11.2017
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, državni sekretar mag. Marjan Podgoršek in vodja sektorja za ribištvo Matej Zagorc so v četrtek, 2. novembra obiskal ribogojnico Špegelj v Malih Braslovčah. Obiska se je udeležila tudi podžupanja Občine Braslovče Danica Tanjšek.

Gre za družinsko ribogojnico, ki se oskrbuje z vodo iz Savinje prek umetno narejene Letuške struge. V zadnjih letih imajo letno proizvodno od 10 do 15 ton šarenk. Imajo tudi lastno vališče in vzrejališče mladic. Poleg svežih in očiščenih postrvi ponujajo tudi postrvje filete, dimljene postrvi, namaz iz dimljene postrvi, namaz iz kuhane postrvi ter dimljeno postrv v olivnem olju s feta sirom in začimbami, ki so njihove glavne hišne specialitete, za katere so bili leta 2013 ter 2015 nagrajeni s srebrnimi medaljami v Avstriji na sejmu Alpe Jadran v Celovcu.

Pred 12 leti sta Stanka in Rudi Špegelj ljubiteljsko pričela vzrejati manjše količine postrvi ob hiši v Malih Braslovčah. Prvi štirje bazeni so bili zgrajeni leta 2005. Ker se je od ust do ust širila dobra beseda o Špeglovih ribicah, je družina začela razmišljati o širitvi. Nekoč konjiček staršev sta se odločila prevzeti sin Tadej in snaha Sanja. Zato se je s pomočjo evropskih in slovenskih sredstev ribogojnica v zadnjih letih razširila. Kupili so ograjo in mrežo proti pticam ujedam ter ribogojske opreme. Leta 2014 so zgradili lastno, moderno opremljeno vališče in tako sedaj vzrejajo ribe iz iker in ne kupujejo več mladic tako kot nekoč. Leto kasneje so obstoječo ribogojnico razširili še za štiri nove bazene in skladišče. Seveda pa povečana proizvodnja rib posledično zahteva večji predelovalni obrat in ker je vizija podjetja postati eden najpomembnejših gojiteljev ter ponudnikov sveže in predelane postrvi šarenke v tem delu Štajerske in nekoč tudi na področju celotne Slovenije, se bodo v sklopu razpisov Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 prijavili na Javni razpis Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki je nujno potreben zaradi širitve ribogojnice. Minister je bil z videnim zadovoljen. So pa Špegljevi poudaril, da je bilo vse to zgrajeno s pomočjo Evrope in Slovenije, oziroma s pomočjo javnih razpisov.

Vizija tega zasebnega podjetja je postati eden najpomembnejših gojiteljev ter ponudnikov sveže in predelane postrvi šarenke v tem delu Štajerske.

Na slikah nekaj foto utrinkov z obiska ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana pri ribogojnici Špeglovih v Malih Braslovčah.   T.T.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00