Savinjčani oddali 6.373 kg nevarnih odpadkov, v Braslovčah 1.501 kg
Datum objave: 9.11.2017
Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. je letos septembra in oktobra v dvanajstih občinah na celjskem pripravila drugo letošnjo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Skupaj se je zbralo 15.675 kg, v občinah Spodnje Savinjske doline pa 6.373 kg.

Nevarni odpadki, ki so se zbirali v času akcije so bili: baterije, zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri), čistila in kozmetika (pršila, ličila), ostanki lakov, barv, lepil, topil, odpadna olja (ostanki motornih in jedilnih olj in maščob), akumulatorji in škropiva (pesticidi, insekticidi, fitofarmacevtski pripravki), neonske cevi, tonerji ter odpadna električna in elektronska oprema.

Največ je bilo zbranih premazov, lepil in smol - 3.190 kg, sledijo odpadna motorna olja 2.902 kg, zavržene električne in elektronske opreme 2.246 kg, jedilno olje in maščobe 2.110 kg itd. 

V občinah Spodnje Savinjske doline je 695 občanov skupaj zbralo 6.373 kg nevarnih odpadkov, od tega v občini Braslovče (101 občan) 1.501 kg, v občini Prebold (64) 733 kg, Polzela (62) 723 kg, v Taboru (28) 246, na Vranskem (19) 217 in v občini Žalec (431) 2.953 kg nevarnih odpadkov.

Na sliki: Z letošnje prve akcije.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00