60 let Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Datum objave: 14.11.2017
»Na večkrat izraženo pobudo prebivalcev Žalca in okolice, ki se je porodila predvsem zaradi oddaljenosti od glasbene šole v Celju, v katero se je želelo vpisati vedno več učencev, možnosti za to pa je bilo vedno manj, in potrebe po kulturnem dvigu mladine, je Občinski ljudski odbor na svoji seji 3. 9. 1957 sprejel odločbo o ustanovitvi Nižje glasbene šole v Žalcu. Za vršilca dolžnosti upravitelja je bil imenovan Drago Predan, prvi učitelji pa so bili: Jerica Pečarič (klavir), Alojz Šutej (pihala in trobila) in Marjan Kozmus (harmonika). To so pionirji razvoja glasbenega šolstva v Žalcu, ki so vsak na svoj način vtisnili v zgodovino glasbene šole neizbrisen pečat.«

To je odlomek zgodovinskega opisa razvoja glasbene šole, ki je skrbno opisan v knjigi, ki bo izšla v založbi Glasbene šole »Risto Savin« Žalec in bo prvič predstavljena 7. decembra 2017, ko bo v Dvorani doma II. slovenskega tabora v Žalcu slavnostni koncert ob 60 letnici glasbene šole.
Z ustanovitvijo glasbene šole v Žalcu so bili leta 1957 postavljeni trdni temelji za razvoj glasbenega šolstva v celotni Spodnji Savinjski dolini. Hvaležni smo za vse, kar so naši predhodniki dobrega storili za našo glasbeno šolo in njen razvoj. Ob tem se spominjamo tudi vseh, ki jih danes ni več z nami. Gotovo bi bili ponosni na nas in naše delo.  

Današnja generacija zaposlenih je prevzela dediščino glasbene šole z veliko mero ustvarjalnega spoštovanja, energije in motivacije, s katero nadaljujemo odlično tradicijo in zapisujemo dobro ime šole še višje. Krasi nas izjemen kolektivni duh, ki se kaže v medsebojnem sodelovanju in v odprtosti do okolja in vseh deležnikov kulturnega dogajanja. Ustvarjamo, poustvarjamo, izobražujemo, vzgajamo, sodelujemo … Vse z enim samim namenom: da bi naši učenci imeli glasbo radi. Vedno in kjerkoli že bodo. Le tako jim bo v veselje, tolažbo, zabavo ali pa si bodo z njo celo služili kruh. Dobro delo vseh zaposlenih se je v preteklosti odrazilo tudi v potrebi po odprtju dislociranih oddelkov na Polzeli, v Preboldu na Vranskem in v Braslovčah. Zgodovina je zapisala tako, da v tem šolskem letu praznujemo 60 letnico delovanja naše šole, hkrati pa 45 letnico delovanja dislociranega oddelka Polzela, 41 letnico delovanja dislociranega oddelka Vransko, 40 letnico delovanja dislociranega oddelka Prebold in 13 letnico delovanja dislociranega oddelka Braslovče. Ponosni smo na skladatelja Friderika Širco – Rista Savina, po katerem nosi naša šola ime. Prihodnje leto bo minilo 70 let od njegove smrti, zato se bomo s posebnim koncertom poklonili tudi tej obletnici.

V neprestanem prizadevanju, da bi naše delo le še izboljšali, učencem pa ponudili vedno boljše možnosti glasbenega izobraževanja, smo dejavnosti na naši šoli razširili do te mere, da se danes pri nas šola 544 učencev. Največji razcvet v zadnjih letih doživlja naš novoustanovljeni oddelek plesa, v okviru katerega se šola že več kot 100 plesalcev.

Z optimizmom zremo v prihodnost. S pomočjo naše delovne vneme, ljubezni do glasbe in poučevanja mladih glasbenikov, skrbnosti pri delu z našimi učenci, naše pripravljenosti na sodelovanje na področju našega celotnega šolskega okoliša in ob podpori vseh naših Občin ustanoviteljic ponosno stopamo po poti, ki nas vodi proti praznovanju naše 70 letnice.

Mag. Gorazd Kozmus,
Ravnatelj Glasbene šole »Risto Savin« Žalec

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00