Veteranske družine letos gostila Občina Vransko
Datum objave: 4.12.2017
V lovskem domu LD Vransko na Tešovi je potekalo tradicionalno srečanje družin, ki so v času osamosvajanja Slovenije skrivoma hranile orožje Teritorialne obrambe, sekretariata za LO in ljudske Milice, ki ga je hotela v svoja skladišča odpeljati jugoslovanska armada.

Prijetno druženja polno spominov na osamosvojitveni čas vsako leto z občino gostiteljico organizirata Območno združenje ZVVS Spodnje Savinjske doline in Veteransko društvo Sever-Odbor Žalec. Letos je bila gostiteljica srečanja Občina Vransko na čelu z županom Francem Sušnikom, ki je z LD Vransko  in OŠ Vransko poskrbel za nadvse prijeten in doživet kulturni in družabni program. Srečanja so se poleg veteranskih družin in obeh veteranskih organizacij udeležili še župan Občine Braslovče  Branimir Strojanšek, podžupan Občine Tabor Ludvik Miklavc, podžupan Občine Polzela mag. Marjan Močnik in nekdanji komandir Postaje Milice Žalec Stanislav Veniger.

Udeležence srečanja je najprej nagovoril župan Franc Sušnik in vsem zaželel prijetno počutje ob spremljanju kulturnega programa učencev OŠ Vransko in tokratnem druženju, kjer so po uradnem delu imeli glavno besedo lovci s svojo lovsko kulinarično ponudbo. Po končanem kulturnem programu, ki je bil poln domoljubja skozi pesem, besedo in glasbo, so člane družin in ostale udeležence nagovorili predsednik OO ZVVS Spodnje Savinjske doline Adi Vidmajer, predsednik veteranskega združenja Sever – odbor Žalec Rado Gašperič in predsednik LD Vransko Florjan Rojnik. Slednji je izrazil veselje in zadovoljstvo ob gostovanju, Vidmajer in Gašperič pa sta na kratko osvetlila osamosvojitveni čas. Vsak je s svojimi besedami poudarili pomembnost tistega časa, hrabrost družin, ki so skrivala orožje in pomen tovrstnih srečanj, ki ohranjajo trdno vez med družinami in veteranskima združenjema.

Srečanje se je nato nadaljevalo in končalo v medsebojnih pomenkih, spominih na tisti čas in željo, da se tako srečujejo tudi v prihodnje. 

Na slikah: S srečanja veteranskih družini                                                                           T. Tavčar  
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00