Z mokrimi zadrževalniki do več namakanja
Datum objave: 21.12.2017
Okrogla miza v Petrovčah v organizaciji KGZS je opozorila na težave glede namakanja in poplav v tem delu Slovenije. V Spodnji Savinjski dolini je z namenom zagotavljanja poplavne varnosti Celja predvidena gradnja suhih zadrževalnikov ob Savinji in Bolski, kar bo močno ogrozilo kmetijsko pridelavo.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) si zato prizadevajo, da se pred pričetkom gradnje suhih zadrževalnikov preveri predvidene lokacije in opravi presoja možne gradnje mokrih zadrževalnikov, ki bi poleg poplavne varnosti nudili tudi možnost namakanja kmetijskih površin. S tem namenom je KGZS v torek, 19. decembra, v Petrovčah pripravila okroglo mizo na to problematiko.

Udeleženci okrogle mize, ki jo je vodil podpredsednik KGZS Marjan Golavšek, so soglasno zahtevali, da se namesto suhih takoj začne graditi mokre zadrževalnike. Ti zadrževalniki (predlaganih je pet) bi rešili poplavno varnost na Bolski in Savinji in služili kot nujno potrebna akumulacija vode  za namakanje  kmetijskih površin v celotni Savinjski dolini. S tem bi lahko iz današnjih 800 ha namakanih površin povečali namakane površine še za vsaj 2000 ha, kar je kar 80 % od 3.886 ha kmetijskih površin, ki so primerne za namakanje v Spodnji Savinjski dolini. Za celostno ureditev namakanja, akumulacij in poplavne varnosti v tem delu Slovenije se naj ustrezno popravi program Načrt upravljanja z vodami (NUV-2),  ki je v pripravi.  Pri pripravi tega programa mora nujno sodelovati tudi Komisija za vodne zadrževalnike pri KGZS.

Na okrogli mizi so tudi predlagali način financiranja te gradnje, in sicer da se iz Kohezijskega programa EU za odpravo posledic vodnih ujm in urejanje voda v  programskem obdobju 2020 - 2027 izkoristi del sredstev (približno 130 milijonov evrov), preostanek pa iz kmetijskega sklada in lastnih sredstev kmetov. Hkrati naj se tudi zagotovi sredstva za delovanje namakalnega centra na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Na koncu so prisotni kmetje podprli in pohvalili prizadevanja zbornice, predvsem pa Komisije za vodne zadrževalnike pri KGZS, za ureditev teh vprašanj pa od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujejo ustrezno podporo pri uresničitvi teh zahtev.

Na okrogli mizi so sodelovali: Marjan Golavšek, podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  Vinko Drča, član Komisije za vodne zadrževalnike in Leon Ravnikar, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Dragica Sternad Pražnikar, ki je vodila okroglo mizo.

Na slikah nekaj utrinkov z okrogle mize              
 T. Tavčar
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00