Predavanje o možganski kapi za občane v Braslovčah
Datum objave: 5.3.2018
Predavanje je na pobudo in v organizaciji Društva upokojencev Braslovče prostovoljno v dvorani Doma kulture Braslovče. izvedla asist. mag. Marija Šoštarič-Podlesnik dr. med. predstojnica nevrološkega oddelka SB Celje. 

Možganska kap ostaja vodilni vzrok invalidnosti in vzbuja največ strahu med zdravimi ter tistimi z drugimi kroničnimi boleznimi. Pojavnost možganske kapi se je po zadnjih raziskavah v državah z visokimi prihodki zmanjšala za 40%, žal pa se je v istem času pojavnost možganske kapi v državah z nizkimi in srednjimi prihodki podvojila.

Možganska kap je urgentno stanje in jo je s topljenjem strdkov mogoče vzročno zdraviti (trombolitično zdravljenje). Obravnava bolnikov je algoritemska, po vnaprej zastavljenih protokolih, ki obsegajo tudi odločanje o nadaljevalnih zdravljenjih v terciarnih centrih. Odločanje je individualno ob upoštevanju indikacij in kontraindikacij zdravljenja.

Preko sistema Telekapi lahko uspešno sodelujemo s konzultantskim centrom v Ljubljani, kar je predvsem pomembna pridobitev za bolnišnice, kjer nimajo organizirane stalne prisotnosti nevrologa. V Splošni bolnišnici Celje je v okviru nevrološkega oddelka vse dni v letu zagotovljena obravnava bolnikov z akutno nastalo možgansko kapjo. Te bolnike zdravimo v Enoti za zdravljenje možganske kapi (EMK), ki je ena od treh takšnih enot v Sloveniji. Raziskave so potrdile boljše izhode zdravljenja in manjšo smrtnost, če so bolniki obravnavani v posebej specializiranih enotah za zdravljenje možganske kapi.

Tokratno predavanje je bilo namenjeno laični javnosti, ki naj bi bila čim bolj osveščena glede hitre prepoznave simptomov možganske kapi. Glede na sorazmerno slabo obiskanost dogodka lahko sklepamo, da nas sicer zelo resna bolezen s hudimi posledicami ne skrbi dovolj. Predvsem bi morala omenjena tema še posebej zanimati mlajšo in srednjo generacijo prebivalstva.

Pri prepoznavi zgodnjih simptomov možganske kapi je lahko v pomoč beseda GROM, ki opozori na motnjo Ggovora (ali lahko oseba govori jasno in razumljivo), R rok (ali lahko oseba dvigne roko in jo tam zadrži), Oobraza (ali se oseba lahko nasmehne, ali ima povešen ustni kot?), Mminute (če opazimo katerega koli od navedenih znakov, nemudoma pokličemo 112). Časovno okno za zdravljenje s topljenjem strdka je 4,5 ure od nastanka simptomov. Uspešnost zdravljenja je največja znotraj 90 minut po nastanku simptomov, nato se pomembno zmanjšuje. Ob možganski kapi vsako minuto propade 2 milijona nevronov, ki se ne obnavljajo. Zato velja: »ČAS SO MOŽGANI«.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00