63. skupščina GZ Žalec tudi volilna, novi poveljnik Franc Rančigaj
Datum objave: 28.3.2018
Na 63. skupščine Gasilske zveze (GZ) Žalec so se v petek. 23. marca v dvorani Doma krajanov Andraž nad Polzelo zbrali delegati iz dvaintridesetih društev in gostje. Skupščina je bila tudi volilna, zato so za novega predsednika za obdobje 2018-2023 izvolili dosedanjega predsednika Edvarda Kuglerja iz Gotovelj, za poveljnika pa Francija Rančigaja iz Gomilskega. Uvod v skupščino je predstavljal krajši kulturni program, zapel je Andraški oktet, nastopila pa je tudi plesalka Ana Vita Lupše.

V poročilu je nato predsednik GZ Žalec Edvard Kugler poudaril, da so v preteklem letu zabeležili ogromno aktivnosti, tako na nivoju zveze kot v vseh petih občinskih poveljstvih in njihovih društvih. Posebne pozornosti so bila deležna društva, ki so praznovala okrogle obletnice (PGD Topovlje –Parižlje (90 let), PGD Dobrovlje (30 let)), PGD Velika Pirešica se je veselila obnovljenega gasilskega doma, PGD Dobriša vas – Petrovče pa novega vozila GVC 16/25. Vse leto so številne komisije (za mladino, žene, veterane, gasilstvo v gospodarskih službah, priznanja in odlikovanja) uspešno izvajale naloge na operativnem področju. Prav tako tudi komisije na operativnem področju (za tekmovanja, strokovno usposabljanje, prvo pomoč, gasilsko tehniko, tehnično reševanje, nevarne snovi). Vse to kaže, je poudaril predsednik Kugler, na dobro delo mentorjev, predsednikov, poveljnikov in drugih, ki skrbijo, da so ekipe dobro pripravljene in usposobljene za posredovanja in številna tekmovanja. K temu prispeva tudi dobra opremljenost društev z gasilsko tehniko. 

Poročilo o uspešnem delovanju zveze je podal poveljnik zveze David Krk. V letu 2017 je bilo na območju GZ Žalec izvedenih 228 posredovanj. Od tega so imeli 36 posredovanj požarov v naravnem okolju, 42 na objektih, sedemnajstkrat v prometnih nesrečah, petinpetdesetkrat so zaposlili za tehnično pomoč, šestinštiridesetkrat so posredovali pri močnem vetru, poplavah, snegolomu, toči, plazovih, štirikrat pri iskanju pogrešenih oseb, pomoč obolelim osebam in šestkrat pri sproščanju nevarnih snovi. Poleg izvajanja intervencij so operativni gasilci v skladu s potrebami prevažali vodo in izvajali še razne ostala dela v korist svojih občanov. Pri izvajanju posredovanj je žal prišlo do ene težje poškodbe operativnega gasilca, ki pa je že uspešno okreval. Za izvedbo posredovanj so operativni gasilci opravili več kot 12 tisoč ur.

Kot je poudaril poveljnik zveze David Krk pa je strokovno usposabljanje poleg izvajanja operativnih nalog zagotovo najpomembnejše področje. Obiskovanje kvalitetno pripravljenih tečajev, učnih delavnic in posvetov je eden pomembnejši delov usposabljanja gasilcev. Tako so izvedli 23 tečajev za usposabljanje za različne dejavnosti in specialnosti, ki se jih je udeležilo kar 341 gasilcev in gasilk. Na pobudo Splošne bolnice Celje – urgentnega centra je 9 PGD (skupaj 42) v Občini Žalec pristopilo k sistemu prvih posredovalcev. V procesu gasilskih tekmovanj je skozi različne starostne kategorije vključenih večje število članstva GZ. Z organizacijo gasilskih tekmovanj skrbijo za preverjanje psihofizičnih in strokovno usposobljenih operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje dobrih medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. 

Program dela za letošnje leto je pester in bogat. Glede na znanje in izkušnje ter predanost gasilstvu bodo zagotovo uspešno opravili tudi letošnje zastavljene naloge in izzive, ki jih, kot je razvidno s programa dela, ni malo.

Zbrane so pozdravili tudi številni gostje. Vršilec dolžnosti, predsednik GZ Slovenije, Janko Cerkvenik, Janko Melanšek iz Uprave za zaščito in reševanje Celje, v imenu županov in podžupanov Spodnje Savinjske doline župan Občine Žalec Janko Kos, iz Policijske postaje Žalec Boštjan Žula, predstavniki sosednji gasilskih zvez in pobranega gasilske zveze iz Križevcev na Hrvaškem.

Na skupščini so podelili več priznanj, odlikovanj in spominske kipce. Za častnega poveljnika GZ Žalec so imenovali Franca Naraksa, za častnega člana GZ Žalec pa Franca Čretnika.

Odlikovanja Gasilske zveze Slovenije so prejeli:
- Dominik Drnolšek, Mojca Hrastnik, Franc Rebernik (odlikovanje III. stopnje);
- Slavko Drofenik, Rudolf Jazbec, Ivan Švajger (odlikovanje II. stopnje);
- Ladislav Košec (odlikovanje I. stopnje);
Martin Potočnik (gasilsko plamenico III. stopnje);
- Edo Novak, Nikola Stojanovič in Matija Zupančič (gasilsko plamenico II. stopnje).

Pisna priznanja za večletno aktivno delo v organih GZ Žalec so prejeli Boštjan Brišnik, Denis Herle, Dejan Farčnik, Milan Lesjak, Miha Pečovnik, Aljoša Ramšak, Darja Šalej, Dušan Zabukovnik, Nikola Stajanovič, Darja Šalej, Miroslav Lovrek, Ivan Derča, spominske kipce za večletno vodenje komisij GZ Janez Kokovnik, Mirjana  Lovrek, Milan Pustoslemšek, spominski kipec za dolgoletno opravljanje funkcije člana NO GZ je prejel Anton Vesolak, bronasta plaketo GZ Žalec za doseženo tretje mesto na gasilski olimpijadi v Avstriji pa članice in mentorja ekipe mladink PGD Andraž nad Polzelo - Anastazija Blagotinšek, Tjaša Cehner, Hana Dušič, Maruša Krk, Ajda Kužnik, Nežika Kužnik, Tanja Ločan, Ana Verdev, Maša Zabukovnik, Iztok Drobež in David Krk, ki je prejel priznanje tudi za uspešno operativno vodenje GZ Žalec v letih 2013-2018.

Na sliki 1: Dosedanji in novi predsednik Edvard Kugler in novi poveljnik Franci Rančigaj.
Na sliki 2: Del delegatov 63. skupščine.

                                              T. Tavčar
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00