22. seja občinskega sveta občine Braslovče
Datum objave: 19.4.2018
Braslovški svetniki so se v sredo 18. aprila sestali na 22. redni seji občinskega sveta. 

Po sprejetju dnevnega reda in sklepov zadnje seje občinskega sveta so obravnavali Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za namene pokroviteljstva občine. Pravilnik opredeljuje osnovne pogoje za dodelitev sredstev posameznim prosilcem za namene pokroviteljstva. Na osnovi tega pravilnika se bodo dodeljevala sredstva društvom in organizacijam s sedežem v občini Braslovče in izven nje, ki bodo organizirali dogodke ali projekte, na območju občine ali zunaj nje, pod pogojem da bodo izkazali poseben pomen Občine Braslovče.

V nadaljevanju so svetniki in svetnice obravnavali še Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje programov športa v občini Braslovče. Kot so poudarili na seji, so na osnovi novega nacionalnega progama športa in novega Zakona o športu pripravili nov predlog pravilnika, ki bo določal postopke, pogoje in merila za pridobitev sredstev za sofinanciranje programov športa. Nov pravilnik, v primerjavi z do sedaj veljavnim, opredeljuje nove vsebine, ki izhajajo iz veljavnega Nacionalnega programa športa za obdobje 2014 / 2023, v skladu s novim zakonom, v merilih določa kriterije za vrednotenje prijavljenih programov. Po krajši razpravi so oba predloga svetniki potrdili.

Zadnja točka dnevnega reda je bila obravnava Predloga zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za lansko leto. Po krajši obrazložitvi in razpravi so svetniki zaključni račun sprejeli brez pripomb.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00