NEDELJA, 20. maj, ob 19. uri
Datum objave: 11.5.2018
Vabljeni v cerkev Marije Vnebovzete v Braslovčah na KONCERT zdravniškega orkestra Camerata medica in Mešanega pevskega zbora Marije Vnebovzete.

Zdravniški orkester CAMERATA MEDICA združuje zdravnike, študente medicine in druge zdravstvene delavce ter somišljenike, ki gojijo pristno ljubezen do glasbe in orkestrske igre. Orkester deluje pod taktirko dirigenta prof. Franca Avsenek-a, ki orkester vodi od leta 2011.
Mešani pevski zbor Marije Vnebovzete Braslovče ima 30 – letno tradicijo delovanja,  pevke in pevci iz domačega kraja pod vodstvom prof. Mije Novak sodelujejo pri mašah v domači cerkvi, nastopajo v domačem kraju ter po Sloveniji in tudi v tujini.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00