Obnova podružnične cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu
Datum objave: 12.6.2018
Župnija Gomilsko ima poleg župnijske cerkve še tri podružnice. Med njimi je cerkev sv. Ruperta, po katerem je dobilo ime tudi naselje Šentrupert. Iz dokumentarnih virov je razvidno, da njeni začetku segajo že v začetek 14. stoletja. Zaradi pokopališča, ki obkroža cerkev, ima poseben status. V dobrih zadnjih dvajsetih letih je bila deležna kar nekaj temeljitih obnovitvenih del.

Začelo se je od vrha, z obnovo strehe zvonika (l. 1995), potem pa je bila nameščena še pločevina okrog njega. Leta 1999 je bilo obnovljeno celotno ostrešje in nameščena nova kritina. Ker so bili odri že postavljeni, so mnogi želeli, da bi že kar takrat izvedli tudi obnovo zunanjščine. Ker je že streha predstavljala velik finančni zalogaj, so cerkev od zunaj samo prepleskali.

Leta 2009 je bila obnovljena notranjščina: sanacija vlage, položen nov tlak, stene so bile v spodnjem delu na novo ometane, napeljana je bila nova elektrifikacija. Ob tej priložnosti je bila notranjščina cerkve tudi v celoti slikopleskarsko prenovljena. V letih 2004 do 2006 je sledila obnova in restavriranje cerkvene opreme, t.j. treh oltarjev in prižnice.

Lani so začeli s pripravami za obnovo zunanjščine, dela pa so stekla v letošnjem letu in zajemajo popolno odstranitev starih ometov do kamna, nove omete iz gašenega apna in poslikavo. Zamenjana bodo polkna na zvonikovih linah in vsa okna na cerkvi.

Zidarska dela izvaja D Gradnje storitve, d.o.o. iz Dobriše vasi, končala pa naj bi se v juniju 2018. Vse skupaj predstavlja precejšen finančni zalogaj, s katerim se bo potrebno soočati dalj časa. Zato je pomoč občanov zelo dobrodošla. 

Nakazilo lahko izvršite na TRR SI56 0510 0801 5079 806, odprt pri Abanki, s pripisom “za šentrupersko cerkev”. Za vsak dar se vnaprej zahvaljujemo.

Na slikah je nekaj utrinkov z obnove.                                                      T. Tavčar
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00