Obvestilo o izvajanju investicij v občini Braslovče
Datum objave: 3.7.2018
Občina Braslovče v poletnih mesecih zaključuje nekaj pomembnih investicij.

V mesecu juliju bodo zaključena vzdrževalna dela na objektih Kulturni dom Letuš, Dom krajanov Gomilsko, Dom Dobrovlje in poslovilna vežica Braslovče.

V Kulturnem domu Letuš je bila izvedena sanacija stavbnega pohištva in ogrevanja. Vrednost sanacijskih del znaša nekaj manj kot 27.000,00 EUR z DDV. V nadaljevanju bo izvedena še sanacija stropa v avli s toplotno izolacijo z obnovo elektroinstalacij in svetil v vrednosti 13.000 EUR.

V Domu krajanov na Gomilskem je zaključena sanacija odrskega dela dvorane: menjava zaves z elektroniko, sanacija tal na odru, obnova odrske razsvetljave. Vrednost del je znašala 28.250,00 EUR z DDV.

V teku je obnova doma na Dobrovljah, kjer je bilo zamenjano stavbno pohištvo, talna keramika in izvedeno beljenje (fasada, notranjost) v skupni vrednosti 15.996,00 EUR. V nadaljevanju se predvideva še obnova dela ostrešja ter izvedba stojnih mest za javno razsvetljavo. Ocenjena vrednost preostalih del znaša 9.500,00 EUR z DDV.

V zaključni fazi je obnova poslovilne vežice Braslovče, kjer je bila izvedena izgradnja predelnih sten za potrebe izgradnje sanitarij, zamenjano je bilo stavbno pohištvo, obnovljene elektro in vodovodne instalacije in obnovljena kuhinja. V teku je še obnova talne keramike. Skupna vrednost sanacijskih del bo znašala 26.993,00 EUR z DDV.


Na področju cestno komunalne infrastrukture je zaključena 2. faza obnove LC Partizanka na odseku Zgornje Gorče – Podvrh. Končna vrednost sanacijskih del z gradbenim nadzorom znaša 107.754,41 EUR z DDV.

Pri Domu kulture Braslovče je zaključena širitev cestišča vzdolž objekta s prestavitvijo stojnih mest in izvedbo javne razsvetljave. Skupna vrednost izvedenih del je znašala 20.300,00 EUR.

Zgrajena je bila sekundarna kanalizacija od primarnega kanala Parižlje (zahod) do lokala F16 v Preserjah v dolžini 725 m. Vzdolž celotne trase je bilo urejeno odvodnjavanje in izvedena asfaltna preplastitev obstoječega makadamskega vozišča. Vrednost del je znašala 103.700,00 EUR z DDV.

V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje izgradnje sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v Grajski vasi (odcep »Murgle«). Vrednost del znaša 150.403,00 EUR brez DDV.

Odpiranje ponudb za izvajalca rekonstrukcije starega kulturnega doma v Braslovčah bo izvedeno 6. 8. 2018.

S sanacijskimi deli v notranjosti je zaključena obnova grobnice Hauptova piramida na pokopališču Gomilsko. Obnova notranjega dela je zajemala enako obnovo kamnitih blokov, kot na zunanjem delu, obnovo napisnih nagrobnih plošč, roset, s katerimi so nagrobne plošče pritrjene, peskanje kovinskih delov, obnove vrat in talnih keramičnih ploščic. Vrednost obnovitvenih del je znašala nekaj več kot 11.000,00 EUR z DDV.Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00