Dodatna sredstva za urejanje voda na območju Savinje
Datum objave: 9.8.2018
Direkcija RS za vode je v letu 2018 v plan dodatnih del na področju urejanja voda na območju Savinje uvrstila v občini Braslovče sanacijo Podvinskega jezu ter brežin in struge Savinje dol vodno od jezu.

Pogodba med MOP (Ministrstvo za okolje in prostor), DRSV (Direkcija RS za vode) in izvajalcem del je bila podpisana v začetku avgusta 2018, skrajni rok za dokončanje del pa je 30.12.2018.

Celotna vrednost del po pogodbi znaša 900.000€. Dela bo izvajal koncesionar Hidrotehnik d.d. oz. nominirani podizvajalec Nivo Eko d.o.o.

Z deli na Podvinskem jezu se bo pričelo v tem tednu.

Prav tako se bodo v letošnjem letu na Savinji v občini Braslovče izvajala sanacijska dela po neurju v aprilu 2017 in sicer v vrednosti 428.000 €. Lokacije izvedbe se trenutno še določajo, projekt sanacijskih del je v izdelavi.

Na sliki: Pričetek sanacijskih del - Podvinski jez
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00