Poziv za podajo predlogov kandidatov za volilne odbore na lokalnih volitvah 2018
Datum objave: 31.8.2018
Obveščamo vas, da je predsednik Državnega zbora Republike razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki se bodo opravile 18. novembra  2018. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu št. 48/2018 z dne 13.7.2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 3. september 2018.

V skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) lahko politične stranke, druge organizacije občanov ter občani najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.

Politične stranke, druge organizacije občanov ter občane pozivamo, da najpozneje do četrtka 13.9.2018 podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov odbora ter njihovih namestnikov Občinski volilni komisiji, na naslov Braslovče 22, 3314 Braslovče.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti:
-    kandidatovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in
-    kandidatovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v četrtem odstavku tega člena.

Obrazec – Predlog za člana VO  odpri
Obrazec Soglasje in izjava kandidata za člana VO  odpri            OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
   

Vsebina 37. člena Zakona o lokalnih volitvah:

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki.
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov iz tretjega odstavka tega člena za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v četrtem odstavku tega člena.

Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega člena, preneha funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga razreši in imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika. Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma člana ali njunega namestnika mora priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega člena.Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00