Braslovčani praznovali občinski praznik v Trnavi
Datum objave: 26.9.2018
Vsako leto septembra Občina Braslovče praznuje občinski praznik v spomin na prvo znano pisno omembo kraja leta 1140, ko je bil ustanovljen Benediktinski samostan v Gornjem gradu, v kateri je takratni oglejski patriarh namenil  novoustanovljenemu samostanu dva dela desetine v fari Sv. Marije v Braslovčah.

Slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo priznanj in kulturnim programom so pripravili v telovadnici POŠ Trnava, udeležili pa so se je med drugimi tudi župani in podžupani občin Spodnje Savinjske doline.

V svojem govoru je župan Branimir Strojanšek uvodoma pozdravil občinske svetnike, goste, praproščake, letošnje nagrajence in vse ostale, ki so se udeležili svečane seje ob letošnjem občinskem prazniku. V nadaljevanju je omenil obnove kulturnih in drugih objektov v občini, pohvalil je uspešno delovanje društev, centralne šole s podružničnimi, vrtca, gasilcev in ostalih. Med najbolj pomembnimi dosežki občine je izpostavil nedavno objavljen Občinski prostorski načrt Občine Braslovče, ki so ga svetniki sprejeli na zadnji seji občinskega sveta.
Med pomembnejše investicije  v zadnjem času sodi sanacija Podvinskega jezu ter brežin in struge Savinje dol vodno od jezu, ki se ocenjuje na 900 tisoč evrov. V južnem delu naselja Parižlje je v izgradnji fekalna kanalizacija, s katero bo omogočena priključitev dvanajstim objektom.  So pa v občini obnovili tudi nekaj cest in vodovodov. Vizijo in strategijo Občine Braslovče za nadaljnjih 15 let pa bodo braslovški svetniki obravnavali na zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu.

Slavnostno sejo so popestrili s kulturnim programom, ki ga je vodila Irena Štusej, sodelovali pa so: sopranistka Nataša Zupan, pianistka Irina Milivojevič, plesna skupina Golovec ter Filip Živanovič na klavirju in Timotej Jordan na flavti.

V okviru občinskega praznika se je v mesecu septembru, poleg slavnostne seje Občinskega sveta Občine Braslovče, odvila vrsta športnih in drugih prireditev.  

Priznanja Občine Braslovče za leto  2018

Županovo priznanje je prejel:

Zavod za inovativno izobraževanje Vozim iz Celja za prispevek s splošni preventivi in vzgoji v cestnem prometu

Bronasti plaketi sta prejela: 

Medobčinsko društvo invalidov Žalec za dolgoletno izvajanje programov za invalide na območju vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline 

in 

Drago Strojanšek z Dobrovelj za prizadevno in uspešno delo v kraju in gasilskem društvu na Dobrovljah; 

Srebrni plaketi sta prejeli:

Taja Steblovnik iz Pariželj za dolgoletno uspešno trenersko delo in dosežene rezultate mlajših selekcij Ženskega odbojkarskega kluba Braslovče

in 

Božena Kosu iz Grajske vasi za dolgoletno prizadevno delo pri vodenju Turističnega društva Gomilsko in aktivno udejstvovanje v kraju ter občini

Zlato plaketo je prejel:

Janez Rovšnik iz Zgornjih Gorč za življenjske dosežke, ki jih je dosegel z aktivnim igranjem odbojke, sodelovanjem v društvih, bodisi kot član ali funkcionar in z aktivnim delovanjem v kraju.

                                                                                                                 T. T.

Na slikah (L. Rojnik) nekaj utrinkov s prireditve
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00