Podpisan sporazum med Občinami Braslovče, Polzela in Žalec
Datum objave: 10.10.2018
V okviru Dogovora za razvoj regij – Savinjska regija je bil dne, 21. 6. 2018, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi minister Zdravko Počivalšek, in vodstva Razvojnega sveta Savinjske regije podpisan dodatek, kamor je umeščen tudi prednostni projekt občin Spodnje Savinjske doline "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občin Braslovče, Polzela in Žalec". 

S podpisom dogovora se je projekt prednostno umestil v direktno potrditev, za katero je v nadaljevanju potrebno pripraviti ustrezno vlogo in jo v naslednjih mesecih oddati na Ministrstvo za okolje in prostor.

Izhajajoč iz osnovne zahteve in zaveze Slovenije in EU, morajo aglomeracijska območja v velikosti najmanj 2.000 populacijskih enot (PE), od koder odvajamo in čistimo odpadne vode, v najkrajšem času doseči  najmanj 98 % priključenost glede na stalno populacijo naselij aglomeracije. 
Ta strogi cilj moramo doseči v šestih mesecih po zaključku operacije, v nasprotnem primeru lahko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zahteva vračilo sredstev. 

Občine Braslovče, Polzela in Žalec so, kot partnerice, sklenile sporazum o sodelovanju na skupnem projektu, kar vključuje pripravo vloge za koriščenje sredstev in izvedbo projekta do konca leta 2020.
Vsaka posamezna občina bo, v okviru sporazuma, investitor komunalne infrastrukture na svojem območju.

Območja gradnje v okviru projekta:

IZGRADNJA K1. faza IZGRADNJA KANALIZACIJE ORLA VAS – Občina Braslovče
IZGRADNJA KANALIZACIJE PARIŽLJE – Občina Braslovče
GRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE BREG PRI POLZELI – Občina Polzela
GRADNJA KANALIZACIJE GLAVNI TRG POLZELA – Občina Polzela
GRADNJA KANALIZACIJE V ŠEMPETRU V SAVINJSKI DOLINI (VI. FAZA) – Občina Žalec

Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 1.494.985,94 EUR.

Udeležba pri skupnih neupravičenih stroških pa je, glede na deleže izvedbe posamezne občine, sledeča:
Občina Braslovče, kot vodilni partner, 44,5 %
Občina Polzela 35,5 %
Občina Žalec 20,0 %.

Na slikah nekaj utrinkov s podpisa sporazuma o sodelovanju.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00