Gasilska vaja treh občin potekala v Letušu
Datum objave: 17.10.2018
Skupne vaje se udeležujejo gasilske enote iz treh sosednjih občin (Mozirje, Šmartno ob Paki in Braslovče), potekajo pa že več 25 let. Vsako leto je organizator drugo društvo, letos je organizacija pripadla PGD Letuš, ki je za vajo izbral zahteven poligon in sicer predpostavko »Požar na javnem objektu - šola Letuš«.

Na vaji so sodelovala štiri društva (PGD Letuš, PGD Šmartno ob Paki, PGD Paška vas in PGD Mozirje) s sedmimi vozili in 45 gasilci. Cilj vaje je bil poznavanje objekta in okolice ter seznanitev s težavami, ki bi nastale ob morebitni resnični situaciji. Prikazali so tudi sistem evakuacije ob podobnem dogodku in izvedli »preiskavo prostorov« v objektu. Po preiskavi so odkrili nekaj ponesrečencev, ki so jih tudi oskrbeli in napotili v nadaljnjo zdravniško oskrbo.

Glede na tradicijo izvajanja vaje je bil hkrati dosežen cilj ohranjanja prijateljskih odnosov s sosednjimi gasilskimi društvi.

Vajo si je z zanimanjem ogledal tudi poveljnik GPO Braslovče Milan Šoštarič, ki je ob zaključnem nagovoru poudaril odlično sodelovanje s sosednjimi društvi ter dobro načrtovano in izvedeno vajo. Očiten je tudi napredek v znanju gasilskih reševalnih enot.

Zahvala vsem sodelujočim društvom in POŠ Letuš.

Na slikah je nekaj utrinkov iz vaje.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00