Obvestilo o javnem naznanilu
Datum objave: 22.10.2018
Zainteresirano javnost obveščamo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše - preselitev kmetije Strnad.

Javna razgrnitev bo potekala od torka, 30. oktobra 2018, so vključno petka, 30. novembra 2018, v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22.

Javna obravnava bo v sredo, 21. novembra 2018, ob 16. uri v sejni sobi Občine Braslovče.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00