Z 2. redne seje občinskega sveta
Datum objave: 29.1.2019
V  sredo, 23. januarja, so se svetniki Občine Braslovče sestali na drugi redni seji občinskega sveta in obravnavali sedem točk dnevnega reda.

Po potrditvi zapisnika prve seje in predlaganega dnevnega reda je župan Tomaž Žohar svetnike seznanil z imenovanjem dveh podžupanov.
Prva je  Urška Hozjan magistrica znanosti. Glede na njene bogate 15 letne izkušnje bodo njene naloge povezane predvsem s pridobivanjem sredstev evropskih in državnih projektov oziroma zunanjih virov. Podžupanja bo tudi nadomeščala župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Za drugega podžupana je imenoval Uroša Zupanca, ki bo imel nalogo komuniciranja z občani, s krajevnimi odbori ter društvi. Izvajal bo tudi nadzor nad izvajanjem projektov. Oba sta sklep o imenovanju prejela 7. januarja in bosta funkcijo opravljala neprofesionalno. Župan Tomaž Žohar je svetnike seznanil, da je s 15. januarjem s funkcije direktorja občinske uprave razrešil dosedanjega direktorja Milana Šoštariča.

V nadaljevanju je občinski svet, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenoval člane Nadzornega odbora. To so: Petra Basle, Bojana Mazil Šolinc in Franc Rančigaj. Ker je iz Sveta zavoda  OŠ Braslovče odstopil dosedanji predstavnik Občine Braslovče Josip Jovanovič, je občinski svet za novo članico sveta imenoval Romano Laznik Leskovšek.

Ob koncu se so se svetniki dogovorili in sklenili, da se bo za seje občinskega sveta gradivo pošiljalo v elektronski obliki. Za ta namen bo občina preverila možnost nakupa računalniške opreme (prenosniki, dlančniki), ki bi jo svetniki dobili v uporabo.

Na sliki: Podžupana Občine Braslovče mag. Urška Hozjan in Uroš Zupanc.

Tone Tavčar
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00