Obvestilo Telekoma Slovenije o širitvi optičnega omrežja v Braslovčah
Datum objave: 30.1.2019
Telekom Slovenije namerava v februarju pričeti z izgradnjo optičnega omrežja, ki bo prebivalcem omogočilo višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. V Telekomu Slovenije predvidevajo, da bo gradnja v sodelovanju s krajani in občino potekala tekoče, tako da bi izgradnjo celotnega novega omrežja na območju naselij Kamenče, Spodnje Gorče, Rakovlje in Braslovče zaključili v prvem polletju leta 2019.

Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje in udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna telefonija. Krajani bodo o možnostih uporabe in naročila storitev Telekoma Slovenije seznanjeni sproti, ko bo omrežje na posameznem območju nadgrajeno in bo možen vklop novih naročnikov. Hišni priključki bodo zgrajeni tam, kjer bodo uporabniki oddali vlogo za izgradnjo širokopasovnega priključka, pri čemer je izgradnja brezplačna. V Telekomu Slovenije priporočajo, da se krajani za prehod na optiko odločijo že v času izvedbe gradbenih del, saj bodo kasnejši dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim časovnim zamikom.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00