• Vstopna spletna stran LOKALNE VOLITVE 2018:Odpri

  • Seznam potrjenih kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta: ODPRI


Na lokalnih volitvah 2018 lahko volivci glasujejo na načine, ki jih določata Zakon o lokalnih volitvah in Zakonom o volitvah v državni zbor in sicer: na rednih voliščih, voliščih za predčasno glasovanje, po pošti in na domu.

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH
bo potekalo po posameznih voliščih v NEDELJO 18.11.2018, med 7.00 in 19.00 in morebitni drugi krog v NEDELJO 2.12.2018, od 7. do 19. ure. Sklep o določitvi volišč: ODPRI

PREDČASNO GLASOVANJE
bo potekalo na posebnem volišču na sedežu Občinske volilne komisije, na naslovu Braslovče 22, 3314 Braslovče v SREDO 14.11.2018, od 7. do 19. ure.

GLASOVANJE PO POŠTI – rok: 7.11.2018
Izjava za glasovanje po pošti: ODPRI
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo okrajni volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

GLASOVANJE NA DOMU – rok: 14.11.2018
Sporočilo za glasovanje na domu: ODPRI
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.


  • Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje:Odpri
  • Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Braslovče:Odpri
  • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest: ODPRI
  • Sklep o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v občini Braslovče: ODPRI

POVEZAVE do pomembnih spletnih mest:

  • Državna volilna komisija:Odpri
  • Ministrstvo za javno upravo:Odpri
  • Vstopna spletna stran LOKALNE VOLITVE 2018:Odpri


Datum:3.9.2018

Določitev potrebnega števila podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za liste kandidatov za člane občinskih svetov

Občinska volilna komisija je na svoji seji sprejela naslednja ugotovitvena sklepa:

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je za vložitev liste kandidatov za člane občinskih svetov v volilni enoti 1, volilni enoti 2 in volilni enoti 3, potrebno najmanj 30 podpisov volivcev v volilni enoti.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je, kadar kandidata za župana določa skupina volivcev, potrebno število podpisov najmanj 47.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA


Navodilo o obrazcih dajanja podpore volivcev ODPRI

  • Podpora kandidaturi za župana ODPRI
  • Podpora kandidaturi za člane občinskega sveta ODPRI

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00