Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku