Druga javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Braslovče

21.08.2020 mag. Teja B. H. (OBČINSKA UPRAVA) 321
21.08.2020
Javne dražbe
16.09.2020 do 16:00
4780-5/2020
21.08.2020
Natja ŠKETA MISER
natja.sketa-miser@braslovce.si
037038408