Novice
V nedeljo 22. aprila 2018 je Športno društvo Žovnek organiziralo prvo judo tekmovanje za pokal Žovnek.

Braslovški svetniki so se v sredo 18. aprila sestali na 22. redni seji občinskega sveta

Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče je 14. aprila v Braslovčah in njeni okolici odlično pripravilo 3. področno orientacijsko tekmovanje (POT). 

Aktualna obvestila

Prometna napoved DARS do 26. aprila 2018.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je Upravna enota Žalec pridobila nove pristojnosti. Izdajali bodo invalidske kartice ugodnosti, z veljavnostjo 10 let.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00