Novice
Skupne gasilske vaje se udeležujejo gasilske enote iz treh sosednjih občin (Mozirje, Šmartno ob Paki in Braslovče), potekajo pa že več 25 let, letos je organizacija pripadla PGD Letuš.


Akcijo Drobtinica ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, so tudi letos dobro izpeljali v osmih Krajevnih organizacijah Rdečega križa RKS - Območnega združenja Žalec na devetih lokacijah v soboto, 13. oktobra. V zameno za prostovoljne prispevke mimoidočih so jim na stojnicah pred ...

Aktualna obvestila
Zainteresirano javnost obveščamo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše - preselitev kmetije Strnad.

Kaj morate vedeti o prijavi začasnega bivališča.

ZIKŠT 3 jezera so, v sodelovanju z UPI - Ljudsko univerzo Žalec, v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji, razpisali nove brezplačne izobraževalne programe za naše občane in občane sosednjih občin, ki bodo potekali v Centru za podjetniš...

ZIKŠT 3 jezera vabi k vpisu nove plesne tečaje družabnih plesov, ki bodo že četrto leto potekali v Domu kulture Braslovče.

Prometna napoved DARS do 24. oktobra 2018.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00