Novice
V dvorani Doma kulture Braslovče je v četrtek, 21. junija, potekala osrednja prireditev, s katero so v občini Braslovče obeležili Dan državnosti in zaključek šolskega leta.

V soboto 9. 6. 2018  je ŠD Žovnek organiziralo drugi Družinski pozdrav poletju. Ob Braslovškem jezeru se je zbralo okoli 140 tekmovalcev, ki so se pomerili v zanimivih družabnih igrah in spretnostih.

Župnija Gomilsko ima poleg župnijske cerkve še tri podružnice. Med njimi je cerkev sv. Ruperta, po katerem je dobilo ime tudi naselje Šentrupert.

Aktualna obvestila
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja skladno z Odlokom o priznanjih Občine Braslovče (Ur.list RS št. 47/2014)

Zainteresirano javnost obveščamo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA9 - Rakovlje in Braslovče Terase 3 - zahod.
Prometna napoved DARS do 21. junija 2018.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je Upravna enota Žalec pridobila nove pristojnosti. Izdajali bodo invalidske kartice ugodnosti, z veljavnostjo 10 let.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00