Novice
26.7.2017
Na Gomilskem je letos potekal že 9. oratorij, ki so ga mladi iz župnije in okolice pripravili za osnovnošolske otroke. Družilo se je 80 otrok, zanje pa je skrbelo 28 animatorjev.

V četrtek, 20. julija, se je s finalnimi tekmami na Kongresnem trgu v Ljubljani končalo letošnje državno prvenstvo v odbojki na mivki za mlajše kategorije.

Pesalke Kulturnega društva Mavrica so svoje plesno znanje uspešno predstavile na evropskem prvenstvu (Cheerleading Championship), ki se je odvijalo 1. in 2. julija v Zagrebu.

Aktualna obvestila
Krajane naselij Letuš, Rečica ob Paki, Zgornje Gorče, Podgorje pri Letušu in Slatine obveščamo, da je zaradi slabše izdatnosti vodnega vira Letuš prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, pranje vozil in drugo.

Uporaba pitne vode je dovoljena sa...

Vse zainteresirane, ki so že opravili ogled dokumentacije, obveščamo, da je pri izjavi o skladnosti v tekstualnem delu OPPN prišlo do napake.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je Upravna enota Žalec pridobila nove pristojnosti. Izdajali bodo invalidske kartice ugodnosti, z veljavnostjo 10 let.

Občina Braslovče obvešča zainteresirano javnost, da je javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA2 – Braslovče (Marovt, Rojšek).

Občina Braslovče obvešča zainteresirano javnost, da je javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00