Novice
V petek, 18. januarja, je Kulturno društvo Gomilsko v Domu krajanov Gomilsko priredilo čuten literarno-koncertni večer z naslovom "Ne bodi kot drugi", na katerem so obiskovalce navdušili Ditka, Feri Lainšček in Ditkin oče Gorazd Čepin.

V prispevku Čebelarske zveze Slovenije lahko preberete o koristih, ki jih prinaša uporaba čebeljih pridelkov.

Na Podružnični osnovni šoli Trnava so se od starega leta poslovili z Mačjim sejmom.

Aktualna obvestila
Občina Braslovče vabi zainteresirano javnost na javni posvet pri oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolntev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče (SD OPN 1), ki bo v petek, dne 25. 1. 2019, ob 17. uri v avli Doma kulture Braslovče.

V sredo, 23. 1. 2019 ob 17. uri, bo potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Braslovče.

Na podlagi 45. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 68. člena Statuta občine Braslovče (Ur. list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) župan Občine Brasl...

Prometna napoved DARS do 24. januarja 2019.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00