Novice
Vsako leto septembra občina Braslovče praznuje občinski praznik v spomin na prvo znano pisno omembo kraja leta 1140.

25.9.2018
Društvo prijateljev mladine Letuš je tudi letos v sodelovanju s Podružnično osnovno šolo in vrtcem Letuš organiziralo tradicionalni 17. pohod dveh jezer.

»Nova moč» pri prostovoljni obnovi gradu Žovnek je študentka arheologije Saša Črep iz Celja, ki svoje teoretično znanje na ta način udejanja tudi v praksi.

Aktualna obvestila
ZIKŠT 3 jezera so, v sodelovanju z UPI - Ljudsko univerzo Žalec, v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji, razpisali nove brezplačne izobraževalne programe za naše občane in občane sosednjih občin, ki bodo potekali v Centru za podjetniš...

ZIKŠT 3 jezera vabi k vpisu nove plesne tečaje družabnih plesov, ki bodo že četrto leto potekali v Domu kulture Braslovče.

Obveščamo Vas, da je Občinski svet Občine Braslovče na svoji 23. redni seji, dne 5. septembra 2018, sprejel nov Občinski prostorski načrt Občine Braslovče (OPN).

Prostorski akt je že bil poslan v objavo v Uradni list RS. OPN bo pričel veljat...

Prometna napoved DARS do 27. septembra 2018.

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00