Novice
Ob svetovnem dnevu turizma, ki je letošnje leto potekal pod sloganom: »TURIZEM ZA VSE« in daje poudarek zelenemu turizmu, je tudi Turistično društvo Braslovče pristopilo k projektu Turistične zveze Slovenije.<...

Vsako leto septembra Občina Braslovče praznuje občinski praznik v spomin na prvo znano pisno omembo kraja leta 1140.

Torek, 20. september 2016, bo zapisan kot pomemben mejnik na poti knjižničarstva v Občini Braslovče. Tega dne je uradno odprla vrata nova Občinska knjižnica Braslovče, ki je ena od 11-ih enot, za katere strokovno skrbi Medobčinska splošna knjižnica Žalec.

Aktualna obvestila
Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo obveščata zainteresirano javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 Maribor - Ljubljana in AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu (3...

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2015

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00