Nadzorni odbor

obcina@braslovce.si
Člani (mandat 2018 do 2022)