Občina Braslovče

Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tomaž Žohar
SI49877445
1357557000
SI56 0110 0010 0015 181
BSLJSI2X
SI56 0110 0551 0309 103
SI11 76503-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 703 84 00
obcina@braslovce.si

Predstavitev

1998
55
22
5523
Statistični urad RS, stanje na dan 1.1.2019
Povezava