Občina Braslovče

Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tomaž Žohar
SI49877445
1357557000
SI56 0135 1010 0004 434
BSLJSI2X
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 703 84 00
03 703 84 10
obcina@braslovce.si

Predstavitev

1998
55
22
5523
Statistični urad RS, stanje na dan 1.1.2019
Povezava