Zahteva za izdajo mnenja za nezahtevne objekte (priloga 9A, priloga 6)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije