Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2020 - 2024)
  • Predsednik:, Mitja Korent
  • Namestnica predsednika:, Petra Mogel
  • Članica:, Cvetka Kronovšek
  • Namestnica članice:, Ivanka Krevh
  • Član:, Andrej Korošec
  • Namestnik člana:, Dominik Pongračič
  • Član:, Janko Marovt
  • Namestnica člana:, Angela Čulk