Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2020 - 2024)
  • Predsednik: Mitja Korent
  • Namestnica predsednika: Petra Mogel
  • Članica: Cvetka Kronovšek
  • Namestnica članice: Ivanka Krevh
  • Član: Andrej Korošec
  • Namestnik člana: Dominik Pongračič
  • Član: Janko Marovt
  • Namestnica člana: Angela Čulk