Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Urška Hozjan
  • Franc Skok
  • Primož Brinovec
  • Danica Tajnšek
  • Matjaž Rožič
  • Jaka Orožim
  • Bogdan Trop