Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Domen Dobnik
  • Andrej Hribernik
  • Iztok Derča