Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Boštjan Šalamon
  • Andrej Hribernik
  • Primož Brinovec
  • Domen Dobnik
  • Jože Derča
  • Jaka Rizmal
  • Štefan Obal