Izgradnja sekundarne kanalizacija v Grajski vas in vzdrževanje ceste