Izgradnja sekundarne kanalizacija v Grajski vas in vzdrževanje ceste

Lastni projekti
Zaključeno