Izgradnja prizidka k OŠ Braslovče

1.320.704,73 €
EKO sklad
200.000,00 €
V teku
avgust 2020
december 2020

Podatki o financiranju